Corrigo - Mont Kilma uređaji

Ugradnja klima uređaja


Za klime (LG, Panasonic, Vivax). Montaža klima uređaja od strane ovlaštenog servisa je bitna jer je to preduvjet ostvarenja jamstva.

Instalacija klima uređaja do 5,5 kW. Uključuje instalacije do 3 metra udaljenosti između unutarnje i vanjske jedinice, jedan proboj zida između unutarnje i vanjske jedinice, postavljanje vanjske jedinice na visini do 5 metara, puštanje u pogon i edukaciju korisnika. Uštemavanje instalacija u zid nije uračunato u osnovnu cijenu.

- Za visine preko 5 metara koristi se auto dizalica koja se naplaćuje po satu 375,00 (PDV uključen)

- Ako je instalacija duža od 3 metra naknadno se naplaćuje materijal po metru 150,00 (PDV uključen)

* Za instalacije na otocima u dogovoru sa korisnikom se dodatno naplaćuju troškovi prijevoza (trajekt)


Cijena: 1295,00 Kn


Zatraži

Ugradnja klima uređaja unutar 24 sata


Za klime (LG, Panasonic, Vivax). Montaža klima uređaja od strane ovlaštenog servisa je bitna jer je to preduvjet ostvarenja jamstva.

Instalacija klima uređaja do 5,5 kW. Uključuje instalacije do 3 metra udaljenosti između unutarnje i vanjske jedinice, jedan proboj zida između unutarnje i vanjske jedinice, postavljanje vanjske jedinice na visini do 5 metara, puštanje u pogon i edukaciju korisnika. Uštemavanje instalacija u zid nije uračunato u osnovnu cijenu.

- - Za visine preko 5 metara koristi se auto dizalica koja se naplaćuje po satu 375,00 (PDV uključen)

- Ako je instalacija duža od 3 metra naknadno se naplaćuje materijal po metru 150,00 (PDV uključen)

* Za instalacije na otocima u dogovoru sa korisnikom se dodatno naplaćuju troškovi prijevoza (trajekt)


Cijena: 1500,00 Kn


Zatraži