Corrigo - Mont Perilice posuđa


Instalacija perilice posuđa. Ova usluga uključuje dolazak kod korisnika unutar 3 radna dana od datuma isporuke uređaja, skidanje blokade na perilici, spajanje na dovod i odvod vode (pipu/kanalizaciju), puštanje u pogon te kratka edukacija.

Za instalacije na otocima u dogovoru sa korisnikom se dodatno naplaćuju troškovi prijevoza (trajekt)


Cijena: 187,50 Kn


Zatraži