Spašavanje podataka

Spašavanje podataka – data recovery je kompleksan postupak povrata podataka kojima se ne može pristupiti uobičajenim putem. Podaci se spašavaju sa logički neispravnih medija kao i sa fizički oštećenih medija. Pri tom postupku najvažnija je sigurnost samih podataka. Da bi uspješnost spašavanja podataka bila što veća neophodno je stalno ulagati u nove tehnologije i znanja. Jedino na taj način u mogućnosti smo pružiti Vam profesionalnu uslugu spašavanja podataka. Uspješno spašavamo podatke sa svih vrsta Hard Diskova (SCSI, SATA, PATA, SAS, ZIF...), RAID polja, SSD diskova te svih ostalih digitalnih medija za pohranu podataka.

 

Cijenik:

   

Spašavanje podataka za sve logičke kvarove poput izbrisanih podataka,formatiranih diskova, gubitka podataka uslijed djelovanja virusa, korumpiranog operacijskog sustava, itd.

Cijena: 873,75 Kn

Spašavanje podataka se odnosi na fizičke kvarove za koje nije potrebno otvaranje diska u čistoj komori.U ovu kategoriju spadaju diskovi s nečitljivim sektorima (bad sectors),diskovi s neispravnom elektronikom te diskovi sa neispravnim firmware-om. U cijenu nisu uračunati dijelovi  koje je potrebno zamjeniti, da bi se moglo pristupiti spašavanju podataka .

Cijena: 1998,75 Kn

Spašavanje podataka obuhvaća najteže fizičke kvarove za koje je neophodno otvaranje diska u čistoj komori.U ovu kategoriju spadaju diskovi s neispravnim glavama,diskovi s neispravnim motorom te svi kvarovi za koje je potreban duži vremenski angažman. U cijenu nisu uračunati dijelovi  koje je potrebno zamjeniti, da bi se moglo pristupiti spašavanju podataka . 

Cijena: 2998,75 Kn

Spašavanje podataka s diskova koji zahtjevaju kompleksnu logičku ili fizičku rekonstrukciju sa diskova u RAID polju. Standardno vrijeme čekanja je do 45 radnih dana. Usluga uključuje optičke medije na koje se spašeni podaci pohranjuju do veličine 4.5GB (1 DVD medij).

Cijena: Na upit

Trenutno započinjemo rad na mediju - prioritet nad ostalim medijima.

Cijena: 436,25 Kn

Pošajite nam upit...