Opći uvjeti


 1. Corrigo pred ugovorene usluge održavanja se u donjem tekstu spominju kao „Usluga“.
 2. Usluga se može registrirati isključivo na proizvode kupljene u Republici Hrvatskoj, a izvršenje Usluga je ograničeno na teritorij Republike Hrvatske.
 3. Uslugu nije moguće kupiti i registrirati za proizvod kojem je isteklo tvorničko jamstvo.
 4. Usluga ne pokriva kvarove na potrošnom materijalu i dijelovima koji se troše redovnom uporabom (npr. tinte, toneri, grijač, gumice, baterije, …) i/ili na dodacima koji nisu dio osnovnog proizvoda.
 5. Usluga ne pokriva štete koje nastanu nenamjenskom upotrebom proizvoda ili grubim nemarom korisnika.
 6. Usluga nije prenosiva i vrijedi samo za proizvod za koji je registrirana.
 7. Naknada za slučaj totalne štete u gotovini nije moguća, proizvod se popravlja ili u slučaju nemogućnosti popravka, mijenja za proizvod istih ili boljih tehničkih karakteristika, prema procjeni ovlaštenog servisa.
 8. Svim ponuđenim Uslugama moguće je produžiti jamstvo na proizvod do maksimalno 48 mjeseci, računajući od datuma kupovine. Iznimno, u slučaju akcija ili dodatnih promocija jamstvo se može produžiti do maksimalno 60 mjeseci.
 9. Jamstva proizvođača vrijede kao primarna jamstva, kao i sva druga jamstva ili ugovorne obaveze trećih osoba.
 10. U slučaju štete, ostala se osiguranja terete kao prva (ako je na primjer osigurana nekretnina i pokretnina u njoj, šteta (npr. na računalu) se najprije pokriva iz tog osiguranja, a razliku do realne štete pokriva Corrigo). U slučaju oštećenja proizvoda kojeg prouzrokuje treća osoba, prvo se šteta namiruje iz police osiguranja treće osobe, a moguću razliku pokriva Corrigo.
 11. Kod zamjene proizvoda, nakon što korisnik primi zamjenski proizvod, neispravan proizvod, zajedno sa svom dodatnom opremom, postaje vlasništvo ovlaštenog servisa koji je izvršio zamjenu.
 12. Ogrebotine, kozmetičke nesavršenosti kao što je promjena ili istrošenost boje kućišta i slična oštećenja na proizvodu, koje ne utječu na tehničku ispravnost proizvoda, ne ubrajaju se u štete koje pokriva ova Usluga.
 13. Uobičajna istrošenost i postupno slabljenje kvalitete rada proizvoda ne smatraju se neispravnošću ni štetom te kao takve nisu pokriveni ovom Uslugom.
 14. Softverski popravci i podešavanja vrše se isključivo na računalima s legalnim softverom.
 15. Šteta na operativnim sustavima, pokretačkim programima, pomoćnim aplikacijama i programima i podacima općenito, nije pokrivena Uslugom. Vlasnici proizvoda ili njihovi ovlaštenici su sami odgovorni za ispravan rad operativnog sustava, pokretačkih programa, pomoćnih aplikacija, baza podataka te izradu sigurnosnih kopija podatka općenito. Troškovi popravaka koji su nastali radi: problema s operacijskim sustavom, pokretačkim programima i pomoćnim aplikacijama; virusa; nedjeljivosti komponenata; spašavanja podataka; ponovnog usklađivanja i slično, nisu pokriveni Uslugom.
 16. Ova Usluga ne pokriva naknadno kupljenu opremu i dodatke.
 17. Šteta koja je prijavljena, a nije ju moguće dokazati ili oštećeni proizvod nije moguće donijeti na uvid, nije pokrivena Uslugom.
 18. Naknade za posljedičnu štetu, štetu na imovini te štetu na priključenoj dodatnoj opremi nisu pokrivene ovom Uslugom.
 19. Stručne osobe koje obavljaju radove poput isporuka, ugradnja, nadogradnja i slično, odgovorni su za svoj rad.
 20. Kako bi se izbjegla zlouporaba Usluge, Total i Accidental usluge su ograničene na maksimalno dvije intervencije godišnje.
 21. Ako se u vremenu dok traje Usluga, proizvod zamijeni (npr. u jamstvu proizvođača), Usluga vrijedi i za novi proizvod do isteka trajanja Usluge koja je kupljena za originalni proizvod.
 22. Usluga vrijedi isključivo uz predočenje računa za proizvod i Uslugu. Usluga mora biti registrirana za vrijeme trajanja tvorničkog jamstva i na reklamirani proizvod, u suprotnom nije važeća.
 23. U slučaju kvara, trajanje Usluge se produljuje za vrijeme trajanja popravka proizvoda u ovlaštenom servisu.
 24. Prijave kvara se mogu izvršiti isključivo na način definiran u opisu Usluge.